KPN Interactive TV error -9990

Als je bij de activatie van de KPN Interactive TV-ontvanger (zowel de 4K als de 'oudere' HD-ontvanger) tegen error code -9990 aanloopt, betekend dit dat je een IP-conflict hebt met een ander apparaat op je netwerk.

De error code -9990 is bij KPN zelf ook onbekend (althans, op 26 augustus 2021) dus ze kunnen je hier niet mee helpen. De oorzaak is een ander apparaat op hetzelfde netwerk welke hetzelfde IP-adres heeft als je modem. Verander dit IP-adres en voilà, je kunt de ontvanger activeren.

Concreet voorbeeld:

- Een apparaat heeft als statisch IP 192.168.2.254
- De Experiabox heeft dat IP ook als statisch IP, gevolg: een conflict.
- De TV ontvanger(s) proberen via de default gateway verbinding te maken, maar vanwege het IP conflict zal het apparaat reageren (in plaats van het modem) en zal de ontvanger een melding geven dat er een fout is bij het activeren, met error code -9990.
- Oplossing: Verander het statisch IP van het apparaat, zodat de Experiabox 192.168.2.254 krijgt, zoals verwacht door KPN.

Tips
Tweet Post Update Email

Hi! I’m Tristan, a software engineer at Exonet and PHP and Laravel enthusiast. I'm also fiddling a bit with Python and Home Assistant, trying to automate my home as much as possible. Within reason.